Kirjandus

Insenerieetika ja käitumiskoodeks:

Ühiskondlik vastutus

1.    Ehitusinsener austab oma kaastöötajaid, nende isiklikke õigusi ning arvestab oma töös nende nõudmisi ja püüdlusi tingimusel, et need on kooskõlas seaduse ja tööeetikaga

2.    Ta jälgib looduse, keskkonna ja inimeste ohutust ning tervist ja töötab inimkonna kasu ja jõukuse ning keskkonda säästva arengu nimel;

3.    Ta annab oma eriala saavutuste, võimaluste ja plaanide kohta avalikkusele ühemõttelist informatsiooni, mis võimaldab avalikkusel õigesti hinnata teaduse ja tehnikaga seotud otsuste mõju ühiskonnale

4.    Ta suhtub austusega oma töökohamaa traditsioonidesse


Siin mõningaid näiteid eramu projektide vigadest:
Eramu+projekti+olulisemad+vead.pdf

Viimased uudised

12. aprill Valmis!